Χορηγίες / Οικονομικές Δωρεές

 

Οι επαγγελματίες πεδίου συνεργάζονται με τις οικογένειες, συμμετέχουν στις συναντήσεις της κοινότητας, καταγράφουν τις άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες.  Τα στελέχη του διοικητικού τμήματος ενημερώνονται και αναλαμβάνουν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες αυτές σε εσάς τους ιδιώτες, τις ομάδες, τις εταιρίες.

Μέσω της δωρεάς προϊόντων από εταιρίες, της συλλογής προϊόντων από ομάδες ή και ιδιώτες, της χρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων και έργων, της διάδοσης και προώθησης τόσο του έργου και των σκοπών του, όσο και των αναγκών αλλά και μέσω του προγράμματος “αγκαλιάστε έναν σκοπό”, δημιουργείται μια αλυσίδα ενεργών πολιτών που στηρίζουν και ενισχύουν την άμεση κοινότητά μας και τα μέλη της!

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μοιραστείτε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” στο 210.8838512 ή στο info@paidi-kosmos.gr

Για χρηματικές δωρεές:
Eurobank
Aρ. Λογαριασμού 0026.0101.56.0200598946
IBAN GR5202601010000560200598946
Swift Code EFGBGRAA