Νέος κύκλος διαδικτυακών συναντήσεων                                                                                     για Παιδαγωγούς & Νηπιαγωγούς

‘Έναρξη εγγραφών για τον νέο κύκλο συναντήσεων βραχείας υποστήριξης παιδαγωγών / νηπιαγωγών του προγράμματος πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης “Βήμα”* του φορέα “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος”**. 

*Το πρόγραμμα “Βήμα”, με πολυετή εμπειρία σε θέματα πρόληψης & πρώιμης παρέμβασης και ενεργό δράση στην κοινότητα τα τελευταία 8 χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης σε οικογένειες με παιδιά έως και 5 ετών. Το “Βήμα” αφουγκραζόμενο τις αυξημένες ανάγκες για στήριξη την πρωτόγνωρη αυτή εποχή, διοργανώνει διαδικτυακές ομάδες στήριξης παιδαγωγών/νηπιαγωγών με στόχο τη φροντίδα όσων φροντίζουν παιδιά.

**Το “Ένα παιδί – Ένας Κόσμος” συνεχίζει τη λειτουργία του προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του, τηρώντας τις οδηγίες της πολιτείας και ελαχιστοποιώντας τις μετακινήσεις μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Ψυχολόγοι και οι Εκπαιδευτικοί  παραμένουν δίπλα στις οικογένειες και τα παιδιά, αξιοποιώντας την τεχνολογία αλλά και μέσω δια ζώσης συναντήσεων στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.