ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με στόχο τη Μέριμνα για το παιδί, την οικογένεια και την κοινότητα, στο “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” λειτουργούν τμήματα που στελεχώνονται από επιστήμονες και επαγγελματίες πεδίου οι οποίοι, ως μία ομάδα, συνεργάζονται αλληλοσυμπληρώνονται αλλά και εξειδικεύονται στους διάφορους τομείς που αφορούν τη στήριξη οικογενειών, την αντιμετώπιση δυσκολιών/προκλήσεων, την υποστήριξη στο μεγάλωμα ενός παιδιού και τη σύνδεση με την κοινότητα.

Μεταξύ των επαγγελματιών των τμημάτων, πραγματοποιούνται τακτές συναντήσεις, τόσο οργανωτικές όσο και συντονιστικές και κάθε τμήμα εποπτεύεται από εξωτερικούς συνεργάτες για την καλύτερη απόδοση και φροντίδα τόσο των υπηρεσιών όσο και των στελεχών.

 • Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει  ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στηρίζουμε γονείς και παιδιά στην κοινή τους πορεία, ενισχύοντας την ανάπτυξη υγιών και δυνατών σχέσεων, για το σύνολο της οικογένειας και για κάθε μέλος ξεχωριστά.

  Η συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας με την οικογένεια  συν-αποφασίζεται με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σε ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης.

  Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και απευθύνονται σε όλες τις μορφές οικογενειών.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Η Κοινωνική Υπηρεσία απευθύνεται  σε οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 12 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, με στόχο:

  • Τη διαχείριση των προβλημάτων και την υπέρβαση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει η οικογένεια ή μέλος αυτής.
  • Την προαγωγή της φροντίδας για το παιδί στην οικογένεια, στο σχολείο, στη γειτονιά.
  • Την ενδυνάμωση των γονέων στο ρόλο τους.
  • Την ένταξη των οικογενειών και των μελών της στον κοινωνικό ιστό.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εκτίμηση αναγκών: Στο πλαίσιο γνωριμίας με την οικογένεια, προσφέρονται συναντήσεις προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες  και να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο πλάνο υποστήριξης.
  • Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική: Παρέχεται συμβουλευτική στους γονείς για θέματα διαχείρισης των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και  υποστήριξη για την αναγνώριση και αποδοχή ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να δυσκολεύουν την ομαλή οικογενειακή λειτουργία.
  • Συμβουλευτική σε θέματα διαβίωσης:  Συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και ενίσχυση των δυνατών στοιχείων  για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων.
  • Συνοδείες: Πραγματοποιούνται συνοδείες των γονέων, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
  • Επισκέψεις στο σπίτι: Οι επισκέψεις στο σπίτι πραγματοποιούνται όπου κρίνεται χρήσιμο και αποκλειστικά με τη συγκατάθεση των γονέων, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στον κοινωνικό λειτουργό και την οικογένεια.
  • Συνεργασία με άλλους φορείς: Πραγματοποιούνται παραπομπές, διαμεσολάβηση και διασύνδεση  με άλλους φορείς, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της οικογένειας.
  • Ομάδες ευαισθητοποίησης και αντικειμένου: Δημιουργία ομάδων γονέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε γονεϊκά ζητήματα και ομάδων αντικειμένου (π.χ. μαγειρικής), σε συνεργασία με το τμήμα ψυχικής υγείας και το εκπαιδευτικό τμήμα.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Η ομάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς με ειδίκευση στην Κοινωνική Εργασία με Άτομα, με Οικογένειες, με Ομάδες, με την Κοινότητα και στη διαπολιτισμική προσέγγιση.

  Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος”, τόσο με αυτά που αφορούν την πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση, όσο και με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και με εξωτερικούς συνεργάτες διερμηνείς όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, το τμήμα συνεργεί με φορείς της κοινότητας πάνω σε θέματα που αφορούν το παιδί και την οικογένεια και συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του φορέα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία καθημερινά στο 210.8838512 ή στο socialservices@paidi-kosmos.gr.

 • Η ‘Φροντίδα για το Παιδί & την Οικογένεια’ λειτουργεί  στο φορέα μας από το 2009. Υποδέχεται οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 12 ετών με σεβασμό στην ποικιλομορφία και την ιστορία της κάθε οικογένειας.

  Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και απευθύνονται σε όλες τις μορφές οικογενειών.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη “Φροντίδα για το Παιδί & την Οικογένεια” στοχεύουν τόσο:

  • στον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που δυσχεραίνουν ή και διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός παιδιού ή τη λειτουργία μίας οικογένειας, όσο και
  • στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού σχεδιασμού, όπου αυτός κρίνεται σκόπιμος.

  Ως εκ τούτου, παρέχονται ορισμένου χρόνου υπηρεσίες ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος, συμβουλευτικής γονέων και παιδοψυχιατρικής εκτίμησης, στην περίπτωση που η τελευταία εκτιμάται ως αναγκαία.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Οι υπηρεσίες που προσφέρει η “Φροντίδα για το Παιδί & την Οικογένεια” περιλαμβάνουν:

  • Τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού και μίας οικογένειας: Στις πρώτες συναντήσεις με την οικογένεια, εκτιμώνται οι ανάγκες και τα δυνατά σημεία των μελών της και σχεδιάζεται το κατάλληλο πρόγραμμα υποστήριξης.
  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα: Απευθύνονται στα παιδιά με στόχο την υποστήριξή τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
  • Συμβουλευτική γονέων: Προσφέρονται στους γονείς συνεδρίες συμβουλευτικής, με στόχο την ενδυνάμωσή τους στο γονεϊκό ρόλο και την ενίσχυση της σχέσης με το παιδί τους.
  • Ομάδες γονέων: Οι ομάδες προσφέρονται σε όσους γονείς επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το παιδί τους, τη σχέση τους μαζί του και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Η ομάδα που στελεχώνει το τμήμα της “Φροντίδας για το Παιδί & την Οικογένεια” αποτελείται από ψυχολόγους ειδικευμένους στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και από παιδοψυχίατρο –εξωτερικό συνεργάτη. Οι επαγγελματίες συνεργάζονται στενά με τους κοινωνικούς λειτουργούς του φορέα, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες των προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης. Παρέχεται διερμηνεία από εξωτερικούς συνεργάτες όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, το τμήμα συνεργεί με φορείς της κοινότητας πάνω σε θέματα που αφορούν το παιδί και την οικογένεια και συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του φορέα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης καθημερινά στο 210.8838512 ή στο frontida@paidi-kosmos.gr.

 • Το πρόγραμμα «Βήμα» ξεκίνησε το 2013 με στόχο την υποστήριξη γονέων στα πρώτα και σημαντικά βήματα των παιδιών τους.

  Με κύριο άξονα εργασίας την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση, το «Βήμα» υποδέχεται γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας  στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” στο κέντρο της Αθήνας και προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες και δράσεις για το παιδί, την οικογένεια και την κοινότητα, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

  Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και απευθύνονται σε όλες τις μορφές οικογενειών.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Απευθυνόμαστε σε γονείς με παιδιά 0-5 ετών, στοχεύοντας στα παρακάτω:

  • ενδυνάμωση των γονέων στο ρόλο τους.
  • ενίσχυση του δεσμού γονέα – παιδιού.
  • προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού.
  • αντιμετώπιση δυσκολιών αυτής της περιόδου.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Για το παιδί & την οικογένεια:

  • Εκτίμηση αναγκών: Στο πλαίσιο γνωριμίας με την οικογένεια, προσφέρονται συναντήσεις προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες  και να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο πλάνο υποστήριξης.
  • Συμβουλευτική: Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής στην οικογένεια για ζητήματα που αφορούν τόσο τη βρεφική και προσχολική ηλικία, όσο και τη γονεϊκότητα.
  • Ομάδες για γονείς & παιδιά: Πραγματοποιούνται ομάδες πρόληψης & ενδυνάμωσης, όπου συμμετέχουν από κοινού γονείς και παιδιά (ομάδες μαγειρικής, εικαστικών, γονέων – νηπίων κ.α.)
  • Δημιουργικά Εργαστήρια για γονείς & παιδιά: Παιδαγωγοί, εμψυχωτές και καλλιτέχνες πραγματοποιούν  εργαστήρια για γονείς και παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

  Για την κοινότητα:

  Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης: Υλοποιούνται σε συνεργασία με παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και άλλους συναφείς φορείς στην Αττική και αφορούν σε ανοιχτές συναντήσεις με γονείς της κοινότητας, συζητήσεις με επαγγελματίες κ.α.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2022-2023
  Για το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες του “Βήμα” για το 2022-2023, πατήστε εδώ.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Η ομάδα του «Βήμα» αποτελείται από ψυχολόγους με ειδίκευση στη βρεφική και προσχολική  ηλικία και τη γονεϊκότητα. Συνεργάζεται με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς του φορέα καθώς και με εξωτερικό συνεργάτη παιδοψυχίατρο και διερμηνείς. Συνεργεί με φορείς της κοινότητας σε θέματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την πρώιμη παρέμβαση. Το τμήμα συμμετέχει επίσης και στις δράσεις ευαισθητοποίησης του φορέα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το “Βήμα” καθημερινά στο 210.8838512 ή στο vima@paidi-kosmos.gr.

 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού ξεκίνησαν το 2012 με σκοπό τη στήριξη των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και την παρακολούθηση του σχολείου. Μέσα από ολιγομελείς και σταθερές ομάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο όπου όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, να παίξουν, να ανακαλύψουν.  Η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο που παρακολουθεί το κάθε παιδί είναι βασικό συστατικό για μια ολιστική προσέγγιση για τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μαθητών στο ταξίδι της γνώσης, η πρόσβασή τους σε ψυχαγωγικές εμπειρίες, η συμμετοχή τους σε κοινωνικές δράσεις και η άντληση ευχαρίστησης μέσα από τη διαδικασία αυτή.
  Μέσω της πολύπλευρης – διαθεματικής εκπαίδευσης, της βιωματικής μάθησης, της ομαδικής αλλά και της παιδοκεντρικής προσέγγισης, στοχεύουμε να απαντάμε στις καθημερινές προκλήσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη σχολική πορεία των παιδιών.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Η ενισχυτική διδασκαλία στοχεύει στη στήριξη των μαθητών στην ύλη του σχολείου και στην ενίσχυση και οργάνωση της μαθητικής τους ζωής.
  • Ομάδες μελέτης. Καθημερινά λειτουργούν ομάδες σχολικής μελέτης όπου τα παιδιά βρίσκουν το κατάλληλο πλαίσιο και τη βοήθεια για να μελετήσουν τα μαθήματα του σχολείου.
  • Ατομικά μαθήματα. Όπου υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη ανάγκη, γίνονται ατομικά μαθήματα εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Τμήματα εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα. Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε μαθητές που τώρα ξεκινούν την επαφή τους με την ελληνική γλώσσα.
  • Δημιουργικά Εργαστήρια: Τα δημιουργικά εργαστήρια στοχεύουν, μέσω της επαφής  των μαθητών με τις τέχνες και τις επιστήμες, να δώσουν ερεθίσματα στους μαθητές και οι ίδιοι να «ανακαλύψουν τον κόσμο»,  τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους.
  • Εξωτερικές Δράσεις: Οι εξωτερικές δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως μουσεία, θέατρα, επιστήμες, πικ-νικ, χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Στόχος των εξωτερικών δράσεων είναι να λάβουν τα παιδιά ερεθίσματα, να διευρύνουν τις εμπειρίες τους, να πλαισιώσουν τη σχολική γνώση, αλλά και να περάσουν ευχάριστα.
  • «Μαζί και στα Σχολεία»: Στα πλαίσια του προγράμματος «Μαζί και στα Σχολεία – ανοιχτές δράσεις στην Κοινότητα», πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις τόσο στους χώρους του σχολείου στα πλαίσια του πρωινού προγράμματος, όσο και δράσεις με επισκέψεις των σχολείων στους χώρους του φορέα. Οι δράσεις συνδιαμορφώνονται βάσει των αναγκών και ενδιαφερόντων της κάθε σχολικής «ομάδας» με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων. Σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων επίσης διοργανώνονται στοχευμένες στις ανάγκες των μαθητών δράσεις τα απογεύματα στους σχολικούς χώρους.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Το εκπαιδευτικό τμήμα για παιδιά δημοτικού αποτελείται από μία διεπιστημονική ομάδα με παιδαγωγική και εκπαιδευτική κατάρτιση αλλά και εμπειρία στο πεδίο. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με το τμήμα «Φροντίδα για το Παιδί και την Οικογένεια» και  με την Κοινωνική Υπηρεσία του φορέα στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας στο σύνολό της. Επίσης, συνεργεί με τα σχολεία της γειτονιάς και φορείς της κοινότητας όσον αφορά εκπαιδευτικά θέματα και συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του φορέα. Το τμήμα εποπτεύεται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε εκπαιδευτικά και ψυχοπαιδαγωγικά θέματα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το «Ένα Παιδί –‘Ενας Κόσμος» καθημερινά στο 210.88.38.512 ή στο xk@paidi-kosmos.gr.

 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μητέρες του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” ξεκίνησαν  το 2012. Απευθύνονται σε μητέρες μετανάστριες και πρόσφυγες που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 12 ετών, διαμένουν στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας και επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν την Ελληνική γλώσσα ή και να γνωρίσουν τη πόλη!

  Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και απευθύνονται σε όλες τις μορφές οικογενειών.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Βασισμένο στην πεποίθηση πως η γνώση είναι πλούτος και πως η δια βίου μάθηση ενισχύει και διευρύνει τις ήδη αποκτημένες γνώσεις, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διώνη” λειτουργεί με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τμήματα αρχαρίων: τα τμήματα αρχαρίων αφορούν μητέρες που η επαφή τους με την Ελληνική γλώσσα είναι σε αρχικό στάδιο. Έμφαση δίνεται στη χρήση της γλώσσας για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας.
  • Τμήματα προχωρημένων: οι ομάδες των προχωρημένων αφορούν μητέρες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, τη γραφή και την ανάγνωση.
  • Ατομικά μαθήματα για την απόκτηση της γλωσσικής επάρκειας: η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε μητέρες που έχουν ως στόχο να πιστοποιήσουν τη γνώση τους με εξετάσεις.
  • Τμήματα μητέρων – παιδιών: οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε μητέρες με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε συνεργασία με το τμήμα πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης «βήμα», εκπαιδευμένοι εθελοντές απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά, όση ώρα οι μητέρες συμμετέχουν στο μάθημά τους.
  • ΑΘ-ΕΙΝΑΙ: Εξωτερικές επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος: Το ΑΘ-ΕΙΝΑΙ εστιάζει στη γνωριμία και στην οικειοποίηση με την πόλη της Αθήνας. Επισκέψεις σε μουσεία με ιστορικές αναδρομές σε διάφορους πολιτισμούς, θέατρα με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και πικ-νικ με φαγητά από διαφορετικές κουλτούρες εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό.
  • Εποχιακά δημιουργικά εργαστήρια: Δημιουργικά εργαστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιούνται από την ομάδα του προγράμματος “Διώνη” για όλες τις ομάδες μητέρων.
  • Γιορτή αποφοίτησης: Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, μια ομάδα μαθητριών προετοιμάζει τη γιορτή όπου παρουσιάζουν, μέσα από τραγούδια, μαγειρική, ποίηση και γλώσσα, τόσο τις παραδόσεις της χώρας καταγωγής τους και τα κοινά με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, όσο και τις αποκτημένες γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Η ομάδα του εκπαιδευτικού τμήματος για μητέρες αποτελείται από φιλόλογους και πλαισιώνεται από επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Το εκπαιδευτικό τμήμα για μητέρες συνεργάζεται στενά με το τμήμα της κοινωνικής υπηρεσίας και το τμήμα ψυχολογικής φροντίδας του φορέα, για τις ανάγκες της κάθε συμμετέχουσας, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες διερμηνείς όπου κρίνεται αναγκαίο, καθώς επίσης, συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του φορέα και συνεργεί με φορείς της κοινότητας σε θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πρόγραμμα “Διώνη” καθημερινά στο 210.8838512 ή στο dioni@paidi-kosmos.gr.

 • Το τμήμα Διαχείρισης Αναγκών λειτουργεί στο φορέα από το 2011 σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των δράσεων πεδίου και το διοικητικό τμήμα. Δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων και δράσεων του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος”, που αφορούν
  α) τις κτηριακές υποδομές του φορέα,
  β) τις ανάγκες οικογενειών σε υλική / οικονομική στήριξη μέσω της διαχείρισης δωρεών και χορηγιών και
  γ) τις ανάγκες της κοινότητας σε κρίσιμες στιγμές.

  Συγκεκριμένα:

  α) κτηριακές υποδομές “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” – εύρυθμη λειτουργία – επιστασία υποδομών γραφείων:

  Οι υπηρεσίες μας στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας σε διαφορετικούς χώρους με κύριο ένα νεοκλασικό διατηρητέο που βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου. Για τις ανάγκες των προγραμμάτων αλλά και των δράσεων που κάθε χρόνο σχεδιάζουμε, το τμήμα διαχείρισης είναι υπεύθυνο συντήρησης, εξόπλισης  και διαμόρφωσης  των χώρων μας, καθώς και για την εξεύρεση νέων χώρων όταν προκύπτει η  ανάγκη.

  β) ανάγκες οικογενειών σε υλική / οικονομική στήριξη:

  Ένας από τους στόχους του φορέα μας είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών εστιάζοντας σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η υλική και οικονομική στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη υλοποιείται κυρίως μέσω δωρεών, στοχευμένα και κατά περίπτωση.

  Υλική στήριξη : Μέσω της στήριξης της κοινότητας, λειτουργούμε έναν ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο όπου παραλαμβάνουμε είδη πρώτης ανάγκης για την αναδιανομή τους σε οικογένειες. Πολλές φορές και οι ίδιες οικογένειες που παραλαμβάνουν υλικά μας προμηθεύουν όταν πια δεν τα χρειάζονται, τονίζοντας έτσι τη σημασία της αλληλεγγύης αλλά και της ανακύκλωσης. Τρόφιμα, ρούχα, βρεφικά και παιδικά είδη, είδη εξοπλισμού σπιτιού και προϊόντα προσωπικής υγιεινής είναι τα βασικά είδη που παραλαμβάνουμε και αναδιανέμουμε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται, αξιολογούνται, αποθηκεύονται και διανέμονται από τους υπεύθυνους σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των προγραμμάτων υποστήριξης και ενδυνάμωσης οικογενειών (κοινωνική υπηρεσία). Μέριμνά μας είναι η οικογένεια να παραλαμβάνει ρούχα και είδη σε άριστη κατάσταση! Το τμήμα διαχειρίζεται την καταγραφή, παραλαβή, αποθήκευση και αναδιανομή δωρεών ιδιωτών αλλά και εταιρειών για τους σκοπούς της στήριξης οικογενειών και δράσεων.

  Επίσης, το τμήμα Διαχείρισης Αναγκών συνδράμει την ομάδα εθελοντών καθώς και το διοικητικό τμήμα σε στοχευμένες δράσεις που αφορούν τις οικογένειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όπως: τη συλλογή δώρων κάθε νέο έτος – «ξωτικά του κόσμου ενωθείτε», τη συλλογή γραφικής ύλης κάθε νέα σχολική χρονιά  – «σχολικά δαιμόνια εν δράσει» και την «κουζίνα εθελοντών» που τρέχει καθόλη την διάρκεια της χρονιάς. Σημαντική είναι και η ενίσχυση του ρόλου του μαθητή και η ένταξη αυτού σε όλες τις δράσεις του σχολείου (εκδηλώσεις, εκδρομές, κ.α.).

  Οικονομική στήριξη:  Σε συνεργασία με τα προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων οικογενειών, μέσω του τμήματος διαχείρισης και αντιμετώπισης άμεσων αναγκών καλύπτονται κατά περίπτωση ανάγκες οικογενειών που συνεργάζονται με τους επαγγελματίες πεδίου των τμημάτων του φορέα, αφότου αξιοποιηθούν ή και εξαντληθούν οι πόροι που παρέχονται από το σύστημα πρόνοιας ή από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος άξονας αυτής της παροχής αφορά την παρέμβαση ή και την οικονομική κάλυψη σε ιατρικές και φαρμακευτικές ανάγκες.

  γ) ανάγκες στην κοινότητα: Βάσει των δυνατοτήτων του, το διοικητικό τμήμα συνεργάζεται με το τμήμα Διαχείρισης Αναγκών όσον αφορά επείγουσες ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

  Επίσης το τμήμα υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών* με μέλος που πάσχει από ασθένεια και πρόγραμμα οικονομικής στήριξης φοιτητών ευάλωτων οικογενειών*.

  *έως 5 συμμετέχουσες  οικογένειες

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα καθημερινά στο 210.8838512 ή στο info@paidi-kosmos.gr.

 • Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης υποστηρίζει όλα τα τμήματα του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, και τη σύνταξη συστάσεων για την συνεχή βελτίωση αυτών. Επίσης, αναπτύσσονται προγράμματα βασικής έρευνας σε διάφορα πεδία που αφορούν στην τυπική και άτυπη ανάπτυξη παιδιών από 0 έως 12 ετών, την παιδική προστασία, τα δικαιώματα του παιδιού, και την ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Βασικό μέλημα του Τμήματος είναι και η οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους μόνιμους συνεργάτες και τους εθελοντές του φορέα, βάσει δικών τους αιτημάτων και βάσει αναγκών που προκύπτουν από την καθημερινή επαφή με την κοινότητα. Επιπροσθέτως, το Τμήμα επιμελείται την παραγωγή επιστημονικού υλικού στα πεδία έρευνας και δράσης του φορέα. Το Τμήμα δέχεται προτάσεις συνεργασίας από φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής για τη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία ενδιαφέροντος του φορέα. Επίσης, δέχεται φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον φορέα για την εκπόνηση της τελικής ερευνητικής μεταπτυχιακής τους εργασίας.

  ΣΤΟΧΟΙ

  • Συνεχής ανάπτυξη των υπηρεσιών όλων των τμημάτων του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” μέσω συστηματικής αξιολόγησης και έρευνας
  • Διεξαγωγή προγραμμάτων βασικής έρευνας στα πεδία «τυπική και άτυπη ανάπτυξη παιδιών από 0 έως 12 ετών», «παιδική προστασία», «πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση», «νέες μεθοδολογίες στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων», «ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», «στρατηγικές ενσωμάτωσης μεταναστευτικών και προσφυγικών οικογενειών»
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μόνιμων συνεργατών και των εθελοντών
  • Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για το γενικό πληθυσμό, και για επαγγελματίες
  • Παραγωγή επιστημονικού υλικού στα πεδία βασικής έρευνας του φορέα
  • Συνεργασίες στα πλαίσια ερευνητικών και άλλων επιστημονικών έργων με φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής

  Η ΟΜΑΔΑ

  Το τμήμα αυτό στελεχώνεται από επαγγελματίες με εξειδίκευση τόσο στη  βρεφική, προσχολική και σχολική ηλικία όσο και στην έρευνα, ανάπτυξη και αξιολόγηση. Συνεργάζεται με κοινωνικούς επιστήμονες συναφών κλάδων για την περαίωση του εκάστοτε έργου έρευνας, αξιολόγησης, και ανάπτυξης.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα καθημερινά στο 210.8838512 ή στο info@paidi-kosmos.gr

 • Το διοικητικό τμήμα του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” είναι υπεύθυνο για την εν γένει και καθημερινή λειτουργία του φορέα, μέσω της διαχείρισης των οικονομικών, της επικοινωνίας, της προώθησης,  της εξεύρεσης πόρων, αλλά και της στελέχωσης, διαχείρισης και φροντίδας του ανθρώπινου δυναμικού.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Κύριος στόχος του διοικητικού τμήματος είναι η ομαλή λειτουργία του φορέα όσον αφορά την καθημερινή διαχείρισή του, τη βιωσιμότητά του, αλλά και τη στήριξη των τμημάτων και των δράσεων του πεδίου.
  Η στελέχωση και η φροντίδα των συνεργατών και των εθελοντών, η εξεύρεση και διαχείριση πόρων, η τήρηση των εσόδων και εξόδων αλλά και η στενή συνεργασία με το εξωτερικό λογιστήριο, με την εταιρεία IT καθώς και με την ΚΟΙΝΣΕΠ καθαριότητας, η στήριξη των εκτάκτων αναγκών, η υποδοχή και γραμματειακή στήριξη συνεργατών και οικογενειών, η συνεργασία με όλα τα μέλη της ομάδας και η επάρκεια στα καθημερινά αναλώσιμα, η επίλυση διαχειριστικών προβλημάτων που προκύπτουν, συνθέτουν τα καθήκοντα του τμήματος αυτού, σημαντικό για όλη τη λειτουργία του φορέα μας.

  Η ΟΜΑΔΑ

  Το διοικητικό τμήμα αποτελείται από στελέχη που αλληλεπιδρούν καθημερινά μεταξύ τους αλλά και με τα μέλη όλων των τμημάτων και εξειδικεύονται τόσο στα οικονομικά, στον συντονισμό  εθελοντών, στην προώθηση και εξεύρεση πόρων καθώς και στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.  Λειτουργούν στην υποδοχή μας και στηρίζουν κάθε τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα καθημερινά στο 210.8838512 ή στο info@paidi-kosmos.gr. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε για τις δράσεις εθελοντών, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο admin@paidi-kosmos.gr. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Οικονομική Διαχείριση, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο finance@paidi-kosmos.gr.

       Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ