To “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” είναι ένας φορέας ιδιωτικής πρωτοβουλίας για το παιδί & την οικογένεια που στοχεύει στην ευημερία του κάθε παιδιού και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Βασισμένο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και με πίστη στα οφέλη των πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης, παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και ενδυνάμωσης, εφαρμόζοντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και μεριμνά για το παιδί & την οικογένεια μέσα από μια πρακτική ίσων ευκαιριών και ίσης αντιμετώπισης.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε όλες τις μορφές οικογενειών και οι δράσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των οικογενειών και της κοινότητας, εστιάζοντας σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Σε καθημερινή βάση λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής για γονείς, ατομικής και οικογενειακής ψυχολογικής υποστήριξης, διασύνδεσης με άλλους φορείς, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες σχολείου και ενήλικες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται ομάδες γονέων-νηπίων, ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και επαγγελματίες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης. Οι υπηρεσίες του φορέα είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.

Ο φορέας εποπτεύεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δράσεών του. Τέλος, συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας-δράσης με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους και συνδιαμορφώνοντας νέες τεχνικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης της κοινότητας.

 • Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δουλειά μας:

  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.
  • Η σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.
  • Η σπουδαιότητα της οικογένειας ως θεμελιώδους στοιχείου της κοινωνίας και ως φυσικού περιβάλλοντος για το μεγάλωμα και την ευημερία των παιδιών.
  • Τα ίσα και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας χωρίς κανενός είδους διακρίσεις (π.χ. φυλή, θρησκεία, φύλο, γλώσσα, εθνική ταυτότητα ή κοινωνική καταγωγή).
  • Η σπουδαιότητα των κοινωνικών δεσμών, του «αισθήματος του ανήκειν» και τα οφέλη της κοινωνικής ένταξης.
  • Η πεποίθηση ότι κάθε παιδί είναι ένας ολόκληρος κόσμος .
 • Οι στόχοι μας:

  • Η στήριξη και ενδυνάμωση παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών στη σημερινή εποχή.
  • Η συνεργασία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με σκοπό την πρόληψη ή/και την παρέμβαση όταν κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την οικογένεια και βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.
  • Η ενίσχυση των γονέων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους ως γονείς και μέλη της κοινότητας.
  • Η αντιμετώπιση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, φυλετικού και οικονομικού αποκλεισμού και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

  Για να επιτύχουμε τους στόχους μας:

  • Υποστηρίζουμε τις οικογένειες, θέτουμε στόχους μαζί και δουλεύουμε παρέα για να τους πετύχουμε.
  • Ενδυναμώνουμε τις οικογένειες για τη συμμετοχή τους στην κοινοτική ζωή, τις διασυνδέουμε με φορείς, δημιουργούμε οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς.
  • Υλοποιούμε προγράμματα για οικογένειες με παιδιά κάτω των 5 ετών, στηρίζουμε τα πρώτα βήματα του κάθε παιδιού και του κάθε γονέα.
  • Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού και μητέρες, μοιραζόμαστε τη γνώση, χτίζουμε βάσεις, κάνουμε όνειρα.
  • Στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
 • Η “Π.Λυκουρέζος ΑΜΚΕ” με διακριτικό τίτλο “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” ιδρύθηκε το 2009 υπό τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.

  Ανώτατο όργανο είναι η  Γενική Συνέλευση που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά κάθε δύο μήνες. Συμβουλεύεται την Επιστημονική Επιτροπή αλλά και το Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας στα θέματα που άπτονται των ειδικοτήτων τους. Το “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 998192456 στη Δ’ ΔΟΥ Αθηνών και διατηρεί βιβλία β’ κατηγορίας.

  Γενική Συνέλευση
  – Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου
  – Ηλίας Κατσώνης

  Διοικητικό Συμβούλιο

  Πρόεδρος: Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου
  Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Κάζαγλης
  Γραμματέας/Ταμίας: Σπύρος Αθανασόπουλος
  Μέλος: Μαρκέλλα Μαχαίρα
  Μέλος: Ουρανία Νταούλη

  Καταστατικό δείτε το pdf

  Πολιτική Προστασίας για το Παιδί δείτε το pdf

  Εθνικό & Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 09110ΑΕΠ16002Ο18Ν / 1028.

  Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: 09110ΑΕΠ16002Ο18Ν / 0941.

  Νομικός Σύμβουλος: Ουρανία Νταούλη, Δικηγόρος Αθηνών

  Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO): Ηλίας Δημάκης, Δικηγόρος Αθηνών

  Πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας: Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου

 • Η ομάδα του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” αποτελείται από επαγγελματίες διαφορετικών κατευθύνσεων με εξειδικεύσεις στους  τομείς στους οποίους εστιάζουν οι δράσεις μας. Τα τμήματά μας στελεχώνονται από επιστήμονες που συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με το διοικητικό προσωπικό και τους ενεργούς πολίτες – εθελοντές και ασκούμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Η διάθεση για συνεχή καλυτέρευση των παρεχομένων υπηρεσιών και η συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων συνθέτουν μια ομάδα δυναμική, με κοινό στόχο και δράσεις παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες.

  Τμήματα Πεδίου Δράσης:
  -Ρομίνα Θηβαίου, Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας Δράσεων Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Οικογενειών
  -Μαρία Ευθυμίου, Κοινωνική Λειτουργός – Δράσεις Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Οικογενειών και κατ’οίκον υποστήριξης
  -Ράνια Καραμπά, Ψυχολόγος – Συντονίστρια δράσεων Φροντίδας για το Παιδί & την Οικογένεια
  -Εύη Κατάκη, Ψυχολόγος – Τμήμα Φροντίδας για το Παιδί & την Οικογένεια
  -Κατερίνα Υδραίου, Ψυχολόγος – Συντονίστρια προγράμματος “Βήμα” – υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά 0-5 ετών
  -Παυλίνα Λασκαράτου, Ψυχολόγος – πρόγραμμα “Βήμα” – υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά 0-5 ετών
  -Αγγελική Συλλιγαρδάκη, Ψυχολόγος – πρόγραμμα “Βήμα” – υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά 0-5 ετών
  -Λένα Μητσοπούλου, Ψυχολόγος – πρόγραμμα “Βήμα”- υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά 0-5 ετών
  -Σοφία Κωστούλα, Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος – Συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μητέρες “Διώνη”, εκπαιδευτικός στα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”
  -Τάνια Ρήγα, Εκπαιδευτικός – Συντονίστρια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”
  -Αντώνης Σπυρόπουλος, Εκπαιδευτικός/Κοινωνιολόγος  – εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”, τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
  -Δημήτρης Τσεκούρας, Παιδαγωγός – εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”
  -Μαριάνθη Φωτάκη, Ηθοποιός/Θεατροπαιδαγωγός – εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι” και για μητέρες “Διώνη”
  -Χρυσούλα Μπίνα, Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος – εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας χωρίς ενδιάμεση γλώσσα
  -Κατερίνα Τσάκαλου, Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος-εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού “Χαρτί & Καλαμάρι”.

  Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες / Επόπτες τμημάτων:
  Οι επαγγελματίες των τμημάτων πεδίου και δράσεων εποπτεύονται από εξωτερικούς συνεργάτες που εξειδικεύονται στους άξονες των δράσεών μας, με στόχο τόσο τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, όσο και τη φροντίδα των επαγγελματιών.
  – Χριστίνα Μιχαλοπούλου, Ψυχαναλύτρια Ομάδας
  – Αλέξανδρος Κροκιδάς, Κοινωνικός Λειτουργός
  – Παναγιώτης Τσιρίδης, Παιδαγωγική Συμβουλευτική
  – AKMA – Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου
  – Ευτυχία Αθανασιάδου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

  Τμήμα Διαχείρισης Αναγκών:
  -Σπύρος Αθανασόπουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Αναγκών
  -Σταύρος Χατζόπουλος

  Διοικητικό Τμήμα:
  Μαρκέλλα Μαχαίρα, Υπεύθυνη Διοικητικών
  Σταύρος Αλεβίζος & Ζωή Κοτταρίδη – Υποδοχή
  Νίκος Αθανασόπουλος, Διαχείριση Οικονομικών

  Διεύθυνση ΠρογραμμάτωνΡόζα-Λίζα Λυκουρέζου

  Επιστημονική Σύμβουλος: Νίκη Αυγερινού

  Επιστημονική Επιτροπή:
  – Νίκη Αυγερινού
  – Σοφία Κωνσταντέλια
  – Έφη Λιγνού

  Εξωτερικές συνεργασίες:
  -Διάπλους, Κοινωνικός Συνεταιρισμός
  -Μηχανολογιστική, Εταιρία Συμβούλων και Λογιστών
  -Global Technology, Εταιρία συστημάτων πληροφορικής

 • Η οργανωτική δομή του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και διασφαλίζουμε τόσο τη διαφάνεια των διαδικασιών, όσο και την επίτευξη του κύριου στόχου μας, αυτού της προσφοράς υπηρεσιών που στηρίζουν το παιδί, την οικογένεια και την κοινότητα.  Οι Δράσεις του Πεδίου καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης Αναγκών απεικονίζουν τις υπηρεσίες και είναι  ο κύριος άξονας της εργασίας μας. Στόχος, τόσο του Δ.Σ. όσο και των Τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης και Διοίκησης είναι να στηρίζουν και να διευκολύνουν τις Δράσεις του Πεδίου. Οι επαγγελματίες πεδίου που συντονίζουν τις διάφορες δράσεις είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία και συμβουλεύει το Δ.Σ. Τα προγράμματα και η κατεύθυνση αυτών συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων.

 • Ξεκινήσαμε το 2009 από ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας και των φίλων του Παναγή Λυκουρέζου (1974-2006).

  Ο Παναγής Λυκουρέζος δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της οργάνωσης θεαμάτων και χαρακτηριστικό της ζωής του υπήρξε πάντα η αποδοχή και η θετικότητα. Ανάμεσα σε άλλα, οραματίστηκε έναν πολυχώρο για παιδιά, δωρεάν και προσβάσιμο σε όλους.

  Η αδελφή του, Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας, ο Σπύρος Αθανασόπουλος και η Μαρκέλλα Μαχαίρα, με τη στήριξη της  οικογένειας, των πολυάριθμων φίλων και την οικονομική στήριξη του Proliberis Foundation,  σύστησαν την εταιρία το έτος 2009 με την επωνυμία “Παναγής Λυκουρέζος ΑΜΚΕ” και διακριτικό τίτλο “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος” στη μνήμη του. Οι τρεις τους απάρτιζαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τον Παναγιώτη Σαρδελά, τον δικηγόρο που σύστησε την εταιρία ως νομικό πρόσωπο.  Ιδρυτικά μέλη της εταιρίας υπήρξαν η Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου, ο Θρασύβουλος-Κων/νος Λυκουρέζος και ο Ηλίας Κατσώνης.

  Έχοντας πάντα κατά νου την αποδοχή στη διαφορετικότητα και την ισότητα, τον παγκόσμιο πολίτη και τις πράξεις που μετρούν πιο πολύ από τα λόγια, έννοιες πολύ ξεκάθαρες για τον Παναγή, δεσμευόμαστε να τηρούμε τους σκοπούς μας, να είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων, αξιοπρεπείς και ακέραιοι και να θυμόμαστε πως ένα παιδί είναι ένας ολόκληρος κόσμος.

       ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ           & ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ

για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ