ένα παιδί, ένας κόσμος
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Ρεθύμνου 10, 106 82 Αθήνα
Τ. 210-88.38.512
Φ. 210-88.38.519
info@paidi-kosmos.gr

To “ένα παιδί, ένας κόσμος” είναι μία κοινοτική δομή που στοχεύει στην ευημερία του κάθε παιδιού προσφέροντας υπηρεσίες για όλη την οικογένεια. Βασισμένο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εφαρμόζοντάς σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους παρέχει υπηρεσίες με άξονα τη μέριμνα για το παιδί και την οικογένεια, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, την τέχνη και τον πολιτισμό, την έρευνα και την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και κοινοτικής στήριξης. Οι υπηρεσίες αφορούν οικογένειες που διαμένουν στο κέντρο της Αθήνας και οι δράσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας και των οικογενειών. Σε καθημερινή βάση λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής προς γονείς, διασύνδεσης με άλλους φορείς, ατομικής και οικογενειακής ψυχολογικής υποστήριξης, ομάδες γονέων-νηπίων, ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και επαγγελματίες, δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες δημοτικού, προγράμματα για ενήλικες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού. Ο φορέας εποπτεύεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για τη συνεχή καλυτέρευση των υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων του και συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας-δράσης με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του και συνδιαμορφώνοντας νέες τεχνικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης της κοινότητας.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δουλειά μας:

 • Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Η σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.
 • Η σπουδαιότητα της οικογένειας ως θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας και φυσικό περιβάλλον για το μεγάλωμα και την ευημερία των παιδιών.
 • Τα ίσα και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας χωρίς κανενός είδους διακρίσεις (π.χ. φυλή, θρησκεία, φύλο, γλώσσα, εθνική ή κοινωνική καταγωγή).
 • Η σπουδαιότητα των κοινωνικών δεσμών, του "αισθήματος του ανήκειν" και τα οφέλη της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Η πεποίθηση ότι κάθε παιδί είναι ένας ολόκληρος κόσμος.

Οι στόχοι μας:

 • Η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών στη σημερινή εποχή.
 • Η συνεργασία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με σκοπό την πρόληψη ή/και την παρέμβαση όταν κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την οικογένεια και βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.
 • Η ενίσχυση των γονέων προκειμένου να αναλάβουν τις υποχρέωσεις τους μέσα στην κοινότητα και απέναντι στα παιδιά τους.
 • Η αντιμετώπιση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, φυλετικού και οικονομικού αποκλεισμού και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας:

 • Υποστηρίζουμε τις οικογένειες, θέτουμε στόχους μαζί και δουλεύουμε παρέα για να τους πετύχουμε.
 • Ενδυναμώνουμε τις οικογένειες για τη συμμετοχή τους στην κοινοτική ζωή, διασυνδέουμε με φορείς, δημιουργούμε οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς.
 • Υλοποιούμε προγράμματα για οικογένειες με παιδιά κάτω των 5 ετών, στηρίζουμε τα πρώτα βήματα του κάθε παιδιού.
 • Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού και μητέρες, μοιραζόμαστε τη γνώση, χτίζουμε βάσεις, κάνουμε όνειρα.
 • Στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.

Η ομάδα μας:

Η κύρια ομάδα μας αποτελείται από 22 άτομα προσωπικό, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, εθελοντές και ασκούμενους.

Organization

Περισσότερα...