ένα παιδί, ένας κόσμος
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Ρεθύμνου 10, 106 82 Αθήνα
Τ. 210-88.38.512
Φ. 210-88.38.519
info@paidi-kosmos.gr

Το "ένα παιδί, ένας κόσμος" είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών και στοχεύει στην ευημερία του κάθε παιδιού.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δουλειά μας:

 • Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Η σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.
 • Η σπουδαιότητα της οικογένειας ως θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας και φυσικό περιβάλλον για το μεγάλωμα και την ευημερία των παιδιών.
 • Τα ίσα και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας χωρίς κανενός είδους διακρίσεις (π.χ. φυλή, θρησκεία, φύλο, γλώσσα, εθνική ή κοινωνική καταγωγή).
 • Η σπουδαιότητα των κοινωνικών δεσμών, του "αισθήματος του ανήκειν" και τα οφέλη της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Η πεποίθηση ότι κάθε παιδί είναι ένας ολόκληρος κόσμος.

Οι στόχοι μας:

 • Η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών στη σημερινή εποχή.
 • Η συνεργασία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με σκοπό την πρόληψη ή/και την παρέμβαση όταν κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την οικογένεια και βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.
 • Η ενίσχυση των γονέων προκειμένου να αναλάβουν τις υποχρέωσεις τους μέσα στην κοινότητα και απέναντι στα παιδιά τους.
 • Η αντιμετώπιση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, φυλετικού και οικονομικού αποκλεισμού και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας:

 • Υποστηρίζουμε τις οικογένειες, θέτουμε στόχους μαζί και δουλεύουμε παρέα για να τους πετύχουμε.
 • Ενδυναμώνουμε τις οικογένειες για τη συμμετοχή τους στην κοινοτική ζωή, διασυνδέουμε με φορείς, δημιουργούμε οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς.
 • Υλοποιούμε προγράμματα για οικογένειες με παιδιά κάτω των 5 ετών, στηρίζουμε τα πρώτα βήματα του κάθε παιδιού.
 • Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού και μητέρες, μοιραζόμαστε τη γνώση, χτίζουμε βάσεις, κάνουμε όνειρα.
 • Στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.

Η ομάδα μας:

Η ομάδα μας αποτελείται από 16 άτομα μόνιμο προσωπικό, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες και ασκούμενους. Επίσης, οι εθελοντές του "ένα παιδί, ένας κόσμος" αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας.

Organization

Τμήματα

- Κοινωνική Υπηρεσία / Τμήμα Ψυχολόγων
- Πρόγραμμα Βήμα
- Πρόγραμμα Χαρτί & Καλαμάρι
- Διοικητική & Οικονομική Μέριμνα

Συνεργασίες

-Home-Start Αθήνας (www.homestart.org.gr)
-Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού (www.eliza.org.gr)
-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας (www.ich.gr)
-Ένωση Μαζί για το Παιδί (www.mazigiatopaidi.gr)
-Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (www.syn-eirmos.gr/babel)
-Σχεδία (www.schedia-art.gr)

Νομική Υπόσταση

Το "ένα παιδί, ένας κόσμος" ανήκει στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες. Αποτελείται από εταίρους και διοικείται από Συμβούλιο. Και τα δύο σχήματα απαρτίζονται από άτομα που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται ενεργά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας. Ο φορέας λειτουργεί από δωρεές εταιριών και ιδιωτών, με βασικό χρηματοδότη ίδρυμα του εξωτερικού.