ένα παιδί, ένας κόσμος
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Ρεθύμνου 10, 106 82 Αθήνα
Τ. 210-88.38.512
Φ. 210-88.38.519
info@paidi-kosmos.gr
οι δραστηριότητές μας Εκτύπωση E-mail

Πιστεύουμε στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχει μια οικογένεια. Προκειμένου να στηρίξουμε τα παιδιά που είναι και το κύριο μέλημά μας, κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθούν -κατά το δυνατόν- τα θέματα όλων των μελών της οικογένειας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, σε συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, σχεδιάζουν το εξειδικευμένο πλάνο στήριξης προς την επίλυση των διαφορετικών θεμάτων της κάθε οικογένειας, και όλοι μαζί, εργαζόμαστε προς το σκοπό αυτό. Το πλάνο στήριξης μπορεί να περιλαμβάνει θέματα πρόνοιας, σωματικής υγείας & υγιεινής, ψυχολογική υποστήριξη, νομικές συμβουλές, εύρεση εργασίας, ένταξη των παιδιών στην σχολική κοινότητα, εκμάθηση ελληνικών, ενισχυτική διδασκαλία, συμβουλευτικές & ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες, κ.α..

Κοινωνική Υπηρεσία/Ψυχολογική Υποστήριξη

Η κοινωνική υπηρεσία του «ένα παιδί, ένας κόσμος» είναι ο πυρήνας της οργάνωσης και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνικούς επιστήμονες. Έχει συνεργασία με τις οικογένειες και είναι υπεύθυνη για τις συμβουλευτικές, συνοδευτικές, διασυνδετικές υπηρεσίες μας, καθώς και για την δημιουργία του ατομικού πλάνου στήριξης κάθε οικογένειας.
Οι συνεργαζόμενες οικογένειες του ΕΠΕΚ, πολλές φορές παραπέμπονται από συνεργαζόμενους φορείς, ενώ άλλες φορές, επισκέπτονται τα γραφεία μας από ιδία βούληση τους. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την κάθε περίπτωση, σίγουρα όμως μπορούμε να ακούσουμε και να παραπέμψουμε σε καταλληλότερο φορέα.

Προϋπόθεση για συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του ΕΠΕΚ είναι να έχει η οικογένεια έστω και ένα ανήλικο παιδί κάτω των 12 ετών ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας και πεποιθήσεων.

Συγκεκριμένα, η κοινωνική υπηρεσία του «ένα παιδί, ένας κόσμος» δραστηριοποιείται σε:

  • Συμβουλευτική: η συμβουλευτική απευθύνεται κυρίως στους γονείς και αφορά θέματα που απασχολούν τους ίδιους όπως τις σχέσεις τους με τα παιδιά, τα άγχη τους, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
  • Πλάνο Στήριξης: Το πλάνο στήριξης αφορά την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, σχεδιάζεται σε συνεργασία με την οικογένεια και παρακολουθείται από τις ομάδες εργασίας και εποπτείας.
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες: συνοδεύει οικογένειες ή μέλη αυτής σε υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της οικογένειας.
  • Συνεργασία με φορείς που συνδέονται με την οικογένεια: σχολεία, νομαρχία, κοινωνικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εισαγγελία ανηλίκων, νοσοκομεία κλπ.
  • Διανομή υλικής βοήθειας: η υλική βοήθεια απευθύνεται σε οικογένειες που συνεργαζόμαστε και που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες (π.χ. γάλα, πάνες) ή στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.
  • Επισκέψεις κατ’οίκον: οι επισκέψεις κατ’ οίκον έχουν ως στόχο την γνωριμία με την οικογένεια στον οικείο της χώρο, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της καθημερινότητάς της.
  • Παρακολούθηση πορείας: τακτές συναντήσεις πραγματοποιούνται με την κάθε οικογένεια, όπου αξιολογείται η πορεία του πλάνου αλλά και επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι.
  • Διασύνδεση με τα υπόλοιπα προγράμματα του «ένα παιδί, ένας κόσμος»: Η υπηρεσία αυτή είναι ο συνδετικός κρίκος με τα προγράμματα που διαθέτει το ΕΠΕΚ, τόσο για την ένταξη τους σε αυτά, όσο και την πορεία τους.

Τμήμα Ψυχολόγων:

To τμήμα αυτό ειδικεύεται στην ατομική και οικογενειακή θεραπεία αλλά και στην παιδοψυχολογία. Συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία, ενισχύοντας τα μέλη της ατομικά, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την εσωτερική δυναμική των οικογενειών. Λαμβάνει ενεργό δράση στις ομάδες εργασίας, συμβουλεύει την κοινωνική υπηρεσία και προτείνει δράσεις που μπορούν να συμβάλουν θετικά στη καλυτέρευση της ψυχικής υγείας των οικογενειών.

Πρόγραμμα "Χαρτί & Καλαμάρι"

Το πρόγραμμα του ΕΠΕΚ ”Χαρτί & Καλαμάρι” δημιουργήθηκε με στόχο να προάγει την ομαλή ένταξη και προσαρμογή των οικογενειών, που συνεργάζονται ήδη με το φορέα, στο σχολείο και στην κοινότητα τους μέσω της παροχής μαθησιακής υποστήριξης (σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο). Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί επίσης η προαγωγή της ανάπτυξης των ατόμων μέσω της άντλησης ικανοποίησης από τη διαδικασία της μάθησης και της πρόσβασης σε ποικίλες εκπαιδευτικές και μορφωτικές εμπειρίες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο όπως επίσης και σε ευάλωτες μητέρες, που είτε συνεργάζονται ήδη με το φορέα είτε παραπέμπονται από άλλους φορείς και σχολεία.

Δραστηριοποίηση σχετικά με τα παιδιά:

α) Μαθησιακή υποστήριξη στα βασικά μαθήματα του σχολείου (παράλληλα με την ύλη του σχολείου) με στόχο την κάλυψη σχετικών μαθησιακών ελλειμμάτων και τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης. Ενδεικτικά αναφέρεται η προαγωγή της ενίσχυσης στους τομείς της Ελληνικής Γλώσσας & Έκφρασης, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Αγγλικής Γλώσσας.
β) Προαγωγή της ομαλής ένταξης και προσαρμογής στο σχολείο μέσω της διασύνδεσης σχολείου, ΕΠΕΚ και οικογένειας. Επιπρόσθετα, προαγωγή πλάνων εκπαιδευτικής αποκατάστασης μέσω της διασύνδεσης.
γ) Προαγωγή της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους σε ομάδες (ψυχο)παιδαγωγικών δραστηριοτήτων / εργαστηρίων.
Δ) Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες μέσω εργαστηρίων π.χ. εργαστήριο εκπαίδευσης στη χρήση βασικών εννοιών και χρήσης Η/Υ.
δ) Προαγωγή της ανάπτυξης και της αξίας της εκπαίδευσης μέσω της ενίσχυσης της ικανοποίησης που αντλείται από τη διαδικασία της μάθησης και της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Δραστηριοποίηση σχετικά με ευάλωτες μητέρες:

α) Ομαδική εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις της Ελληνικής Γλώσσας & Έκφρασης και στη χρήση βασικών εννοιών υπολογισμού και αριθμητικής στα Ελληνικά. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας σε τομείς της καθημερινότητας όπως ψώνια, επίσκεψη σε νοσοκομείο, επικοινωνία με υπηρεσίες όπως επίσης να αυξηθεί η πιθανότητα για επαγγελματική απορρόφησή τους. 
β) Προαγωγή της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των συμμετεχόντων μέσω της ομαδικής εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης.
γ) Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, τα οποία έχουν ως στόχο να προάγουν τις πιθανότητες της επαγγελματικής απορρόφησης των συμμετεχόντων π.χ. εργαστήριο εκπαίδευσης στη χρήση βασικών εννοιών και χρήσης Η/Υ, εργαστήριο εκπαίδευσης στη ζαχαροπλαστική κτλ.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία του ΕΠΕΚ και εποπτεύεται από ψυχολόγο συνεργάτη του ΕΠΕΚ για την καλύτερη απόδοσή του, τα κριτήρια ένταξης των μαθητών, την επιλογή ατομικής ή ομαδικής δραστηριότητας και τη πορεία του κάθε μαθητή.

Πρόγραμμα "Βήμα"

Το πρόγραμμα «Βήμα» είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης για την παραμέληση και την κακοποίηση του παιδιού, σε συνεργασία με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού (www.eliza.org.gr).
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρώιμη πρόληψη προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, νοητικής ανάπτυξης και κοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-5 ετών), που ζουν σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, μέσω της προαγωγής υγιών και λειτουργικών οικογενειακών σχέσεων, όπως και της καλύτερης δυνατής ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό.
Το “Βήμα” διοργανώνει για αυτό το σκοπό συμβουλευτικές και ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες γονέων, ομάδες δημιουργικών δραστηριοτήτων για γονείς και παιδιά, ατομική συμβουλευτική και άλλα. Οι οικογένειες που ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν σε μια ή και πολλαπλές δραστηριότητες.
Εκτός από τις άμεσες παρεμβάσεις σε οικογένειες υψηλού κινδύνου, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διοργανώσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την παραμέληση και την κακοποίηση αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών των φαινομένων. Στις δράσεις και τα σεμινάρια αυτά μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με παιδιά ηλικιών 0-5 και τις οικογένειές τους.
Η ομάδα του προγράμματος “Βήμα” αποτελείται από δύο ψυχολόγους και εθελοντές, ενώ συνεργάζεται στενά με την κοινωνική υπηρεσία του ΕΠΕΚ και εποπτεύεται από την Επιστημονική Ομάδα του ”ΕΛΙΖΑ”.

Δραστηριοποίηση:

Ανοιχτή ομάδα παρέμβασης: Βασικοί στόχοι της ανοιχτής ομάδας είναι η γνωριμία, υποστήριξη και η συμβουλευτική γονέων. Τα παιδιά τους θα απασχολούνται δημιουργικά από εθελοντές παράλληλα με τη διεξαγωγή της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως θα προάγεται και θα ενισχύεται η διάδραση ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Ομάδες γονέων: Τακτικές συναντήσεις με τους γονείς οι οποίες θα έχουν ψυχοεκπαιδευτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα επικεντρώνονται σε ζητήματα παιδιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, ανάπτυξης δεσμού, κτλ.
Ομάδες δραστηριοτήτων: Οι ομάδες αυτές έχουν ποικίλους στόχους και σκοπούς. Ο βασικός τους στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και οι υγιείς οικογενειακές σχέσεις μέσω ευχάριστων, διαδραστικών κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ παιδιών και γονέων διαφορετικών πολιτισμικών καταγωγών.

Άνοιγμα στην κοινότητα:

Το άνοιγμα στην ευρύτερη κοινότητα έχει ως βασικό στόχο την πρώιμη ανίχνευση οικογενειών που βρίσκονται σε ρίσκο να αναπτύξουν συμπεριφορές κακοποίησης και παραμέλησης και άρα έγκαιρη πρόληψη των συμπεριφορών αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω συναντήσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους παρακάτω χώρους: βρεφονηπιακοί σταθμοί, μαιευτήρια και άλλες ψυχο-κοινωνικο-προνοιακές υπηρεσίες στην περιοχή όπου ήδη υπάρχει συνεργασία.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Τα τμήματα "ένα παιδί, ένας κόσμος" εποπτεύονται από εξωτερικούς συνεργάτες/φορείς.

Η ομαδική εποπτεία έχει ως στόχο:
(α) την παροχή εξωτερικής γνωμοδότησης/καθοδήγησης από ειδικό όσον αφορά την συνεργασία μας με τις οικογένειες,
(β) τη ψυχολογική στήριξη του προσωπικού,
(γ) την απόκτηση γνώσεων και θεωριών στο πεδίο εργασίας μας,
(δ) την προαγωγή της ομαδικής εργασίας.